1. Restaurering/renovering


    1. Vi påtar oss restaurering av hele eller deler av bygg.

    2. Om ønskelig organiserer vi hele jobben med rørlegger, elektriker, ventilatør i tillegg til det arbeidet vi selv utfører. Vi kan også bistå med byggeledelse.

    3. I alle tilfeller har vi nødvendig kompetanse og utstyr. Vi kan utføre jobben etter kundens ønske og til det beste for kunden. Det betyr at vi forutsetter et godt samarbeid gjennom hele prosessen helt fram til prosjektet er gjennomført og kunden har tatt bygget/anlegget i bruk.

    4. Vi kan levere nødvendige materialer, utstyr, hvitevarer, porter, dører, vinduer, o.s.v.

 

© Copyright All Rights Reserved www.fvs.as

Telefon: 77 87 00 00

e-post: post@fvs.as