1. Nybygg/tilbygg


  1. Vi påtar oss oppføring av nybygg; eneboliger og flermannsboliger. Hytter kan vi også føre opp. Her kan

  2. skilte med spesielt god erfaring når det gjelder hytter fra Saltdalshytta.


  3. Altaner, ute-anlegg, levering/montering av flaggstenger.


  4. I alle tilfeller har vi nødvendig kompetanse og utstyr. Vi kan utføre jobben etter kundens ønske, og til

  5. det beste for kunden.


  6. Vi leverer alt av nødvendige materialer, utstyr, hvitevarer, porter, dører, vinduer, o.s.v.

 

© Copyright All Rights Reserved www.fvs.as

Telefon: 77 87 00 00

e-post: post@fvs.as