1. Brannvern


  1. Vi kan levere et bredt spekter av produkter og tjenester innenfor brannvern.  1. Brannverntjenester:

  2. Branntetting med sertifiserte produkter

  3. Brannisolering og brannmaling av stål

  4. Kontroll og vedlikehold av håndslokkere og brannslangetromler (ihht NS 3910/NS EN 671-3)

  5. Brannøvelse for Deres bedrift (se kursvirksomhet)

  6. Brannvernledelse for Deres bygg

  7. Kontroll og service av faste slokkeanlegg

  1. Brannvernprodukter:

  2. Nortronik håndholdte brannslokkere

  3. NOHA brannslangetromler

  4. Brannvarslere og brannvarslingsanlegg

  5. Brannstiger, branntau, branntepper osv

  6. Fluoriserende skilt til alle formål

 

© Copyright All Rights Reserved www.fvs.as

Telefon: 77 87 00 00

e-post: post@fvs.as